HU - Kecskemét
6000 Kecskemét, Szárny u. 2.
E -mail: drhollo@mariaterezia.hu
Telefon: +36-76-814-992
Fax: +36-76-814-992
Mobil: +36-30-981-6597
Ügyfél fogadás előzetes időpont
egyeztetés alapján.
Dr. Holló Mária Terézia

Szakterületek

Klasszikus polgári ügyekkel foglalkozom. Ezen belül is domináns a családjog, ingatlanjog, társasági jog, munkajog, adóság rendezés.

Természetesen rendkívül széles skálában fordulnak elő minden olyan ügy, amelyek bárkit érinthetnek a minden napokban.

Tevékenységem kiterjed eseti jogi tanácsadásra, állandó tartós megbízásra, okiratok szerkesztésére illetőleg peres eljárás során történő jogi képviseletre.

Célom a hosszú távú ügyfélkapcsolatok kiépítése, a jogi kérdések gyakorlatias, ügyfélközpontú megközelítése, azok hatékony és eredményes megoldása.

Polgári jog:

Rendszeresen készítek szerződéseket, amelyeknél fő szempont, hogy az ügyfél igényeinek feltérképezését követően a legmegfelelőbb jogi forma kerüljön kialakításra.

Az elmúlt időszakban egyre nagyobb gyakorisággal segítek ügyfeleimnek a behajtandó adósság érvényesítése során, ahol az esetek nagy százalékában az ügyvédi felszólító levél elegendő, de amennyiben elkerülhetetlen peren kívüli (fizetési meghagyás) és peres eljárás megindításában is közreműködöm.

Családjog:

E körbe tartoznak többek között a házassági, élettársi életközösség felbontása, vagyonközösség megszüntetési perek, gyermek elhelyezési perek, gyermektartásdíj érvényesítése, házassági és élettársi vagyonjogi szerződések előkészítése.

Ingatlanjog:

Rendelkezésre állok bármilyen ingatlanjogi kérdésben, legyen ingatlan adásvétele, cseréje, ajándékozása, illetve az ingatlant érintő egyéb okiratok készítése (öröklési és tartási szerződések, bérleti és használati szerződések) és ellenjegyzése, az illetékes földhivatalok és egyéb hatóságok előtti eljárásban való képviselet, ingatlanokkal kapcsolatos peres eljárások teljes körű vitele.

Társasági jog – Elektronikus cégeljárás:

Cégalapításhoz szükséges jogi dokumentumok, társasági szerződések, – bt, kkt, kft, - alapító okiratok, változás bejegyzési kérelmek elkészítése, ellenjegyzése cégbírósági eljárásban történő teljes körű képviselet.

Munkajog:

Munkaviszony, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony létrehozása, megszüntetése, munkáltatói intézkedések előkészítése, véleményezése, perbeli képviselet munkaügyi jogvitákban.